DJ Effects

DJ Effects


Limit:
Sort:

Pioneer RMX-1000 (Black)

RMX-1000 BỘ EFFECT CẦM TAY TIỀM NĂNG DÀNH CHO PRO-DJMang đến một hướng đi hoàn toàn mới của effect &..

17.500.000 đ

Pioneer RMX-1000 (Platinum)

RMX-1000 BỘ EFFECT CẦM TAY TIỀM NĂNG DÀNH CHO PRO-DJMang đến một hướng đi hoàn toàn mới của effect..

19.500.000 đ

Pioneer RMX-1000 (White)

RMX-1000 BỘ EFFECT CẦM TAY TIỀM NĂNG DÀNH CHO PRO-DJMang đến một hướng đi hoàn toàn mới của effect &..

17.500.000 đ

Pioneer RMX-500

RMX 500 có 3 vùng effect, Rhythm FX, Scene FX, Release FX, và đặc biệt có một chức năng mới mà chưa ..

9.990.000 đ