Genelec

Danh mục
Genelec 8350A SAM 8 inch (1 Chiếc)
Genelec 8340A SAM 6.5 inch (1 Chiếc)
Genelec 8330A SAM 5 inch (1 Chiếc)
Genelec 8320A SAM 4 inch (1 Chiếc)
Genelec 7382A SAM 3x15 inch Subwoofer
Genelec 7380A SAM 15 inch Subwoofer
Genelec 7360A SAM 10 inch Subwoofer
Genelec 7350A SAM 8 inch Subwoofer
Genelec 7370A SAM 12 inch Subwoofer
Genelec 8050B 8 inch (1 Chiếc)
Genelec 8040B 6.5 inch (1 Chiếc)
Genelec 8030C 5 inch (1 Chiếc)
Genelec 8020D 4 inch (1 Chiếc)
Genelec 8010A 3 inch (1 Chiếc)
Genelec 7050C 8 inch Subwoofer
Genelec 7040A 6.5 inch Subwoofer
popup

Số lượng:

Tổng tiền: