Power / Power Cable / Adapter

Power / Power Cable / Adapter


Limit:
Sort:

Furman M-10LX E (Bộ lọc điện)

Ổn áp điện và bảo vệ thiết bị âm thanh chuyên dụng, công suất 10A, có thể cung cấp điện tới 11 thiết..

4.400.000 đ

Furman M-10X E (Bộ lọc điện)

Ổn áp điện và bảo vệ thiết bị âm thanh chuyên dụng, công suất 10A, có thể cung cấp điện tới 11 thiết..

3.000.000 đ

Furman PL-8C E (Bộ lọc điện)

Ổn áp điện và bảo vệ thiết bị âm thanh chuyên dụng, công suất 10A, có thể cung cấp điện tới 11 thiết..

7.900.000 đ