Technics (Nhật Bản)

Limit:
Sort:

Technics RP-DJ1200

Tai nghe Technics RP-DJ1210 có đáp ứng tần số tốt nhất có thể, và đã được tạo ra đặc biệt cho sử dụn..

2.950.000 đ

Technics RP-DJ1215

Tai nghe Technics RP-DJ1215 có đáp ứng tần số tốt nhất có thể, và đã được tạo ra đặc biệt cho sử dụn..

3.200.000 đ